Asseco Solutions, a.s., IČO: 00602311 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Asseco Solutions, a.s. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00602311. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00602311 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
12. 12. 1990
Názov
od 14. 7. 2009

Asseco Solutions, a.s.

od 1. 7. 2009 do 13. 7. 2009

Asseco Solutions, a. s.

od 17. 12. 1990 do 30. 6. 2009

DATALOCK a.s.

Adresa sídla
od 1. 2. 2022
Bratislava - mestská časť Ružinov, Galvaniho 19045/19, PSČ 82104
od 9. 1. 2019 do 31. 1. 2022
Bratislava - mestská časť Ružinov, Galvaniho 17/B, PSČ 82104
od 23. 10. 2013 do 8. 1. 2019
Bratislava, Plynárenská 7/ C, PSČ 82109
od 23. 2. 2005 do 22. 10. 2013
Bratislava, Bárdošova 2, PSČ 83101
od 2. 12. 1994 do 22. 2. 2005
Bratislava, Teslova 26, PSČ 82102
od 17. 12. 1990 do 1. 12. 1994
Bratislava, Priemyselná 2
IČO
od 17. 12. 1990

00602311

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
81/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 5. 2. 1993
poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
od 5. 2. 1993
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
od 2. 12. 1994
obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru
od 2. 12. 1994
činnosť účtovných poradcov
od 2. 12. 1994
vedenie účtovníctva
od 2. 12. 1994
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
od 2. 12. 1994
automatizované spracovanie dát
od 2. 3. 2000
prenájom a leasing výpočtovej techniky
od 2. 3. 2000
leasing a prenájom hotových programov /software/ na základe zmluvy s autorom
od 18. 4. 2009
organizovanie kurzov, školení a seminárov
od 6. 12. 2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 6. 12. 2011
počítačové služby
od 6. 12. 2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 6. 12. 2011
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 12. 7. 2012
reklamné a marketingové služby
od 23. 10. 2013
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
od 17. 12. 1990 do 4. 2. 1993
analýza a tvorba programového vybavenia, konzultačná, poradenská, obchodná, sprostredkovateľská a dopravná činnosť v oblasti informačnýcha a výpočtových systémov, poskytovanie služieb v oblasti výpočtových systémov a školiaca činnosť
od 24. 4. 1991 do 4. 2. 1993
všeobecná obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
od 12. 7. 2012 do 30. 12. 2019
prevádzkovanie technickej služby
od 6. 12. 2011 do 8. 11. 2018
oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
Konanie menom spoločnosti
od 13. 8. 2022
V mene spoločnosti navonok konajú a za Spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 23. 7. 2013 do 12. 8. 2022
V mene spoločnosti navonok konajú a za Spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 27. 3. 2007 do 22. 7. 2013
V mene spoločnosti navonok konajú a za Spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 5. 2. 1993 do 26. 3. 2007
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda alebo podpredseda spoločnosti.
od 17. 12. 1990 do 4. 2. 1993
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a podpredseda prípadne prokurista, ktorý podpisuje vždy s dodatkom označujúcim prokúru.
Prokúra
od 5. 1. 2018
Ing. Ladislav Jelinek
Slovenská Ľupča, Hronská 11, PSČ 976 13
Vznik funkcie: 1. 1. 2018
od 29. 3. 2018 do 12. 6. 2020
Ing. Radoslav Balvan
Dunajská Lužná, Azalková 1336/124, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 1. 7. 2013
od 13. 6. 2020 do 12. 6. 2020
Ing. Radoslav Balvan
Dunajská Lužná, Azalková 1336/124, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 1. 7. 2013 Skončenie funkcie: 29. 5. 2020
od 27. 1. 2015 do 28. 3. 2018
Ing. Radoslav Balvan
Senec, Karola Šišku 4414/15, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2013
od 23. 7. 2013 do 26. 1. 2015
Ing. Radoslav Balvan
Bratislava, Kazanská 58, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 1. 7. 2013
od 17. 11. 2016 do 31. 12. 2017
Ing. Richard Biznár
Pezinok, 1. mája 31, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 15. 11. 2016
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2017
Ing. Richard Biznár
Pezinok, 1. mája 31, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 15. 11. 2016 Skončenie funkcie: 31. 12. 2017
od 2. 10. 2014 do 16. 11. 2016
Ing. Ľuboš Laslop
Bratislava, Chemická 15, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 1. 10. 2014
od 17. 11. 2016 do 16. 11. 2016
Ing. Ľuboš Laslop
Bratislava, Chemická 15, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 1. 10. 2014 Skončenie funkcie: 15. 11. 2016
od 23. 7. 2013 do 20. 9. 2013
Ing. Peter Sadák
Bratislava, Sekurisova 14, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 7. 2013
od 21. 9. 2013 do 1. 10. 2014
Ing. Peter Sadák, Ph.D.
Bratislava, Sekurisova 14, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 7. 2013
od 2. 10. 2014 do 1. 10. 2014
Ing. Peter Sadák, Ph.D.
Bratislava, Sekurisova 14, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 7. 2013 Skončenie funkcie: 30. 9. 2014
od 3. 9. 2013 do 16. 11. 2016
Thorsten Reuper
122 07, Ritterstrasse 5
Vznik funkcie: 3. 9. 2013
od 17. 11. 2016 do 16. 11. 2016
Thorsten Reuper
122 07, Ritterstrasse 5
Vznik funkcie: 3. 9. 2013 Skončenie funkcie: 15. 11. 2016
od 26. 9. 2018 do 17. 2. 2020
Thomas Stiegler
Sankt Augustin, Am Gänsepütz 3, PSČ 537 57
Vznik funkcie: 26. 9. 2018
od 18. 2. 2020 do 17. 2. 2020
Thomas Stiegler
Sankt Augustin, Am Gänsepütz 3, PSČ 537 57
Vznik funkcie: 26. 9. 2018 Skončenie funkcie: 4. 2. 2020
od 13. 6. 2020
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s predsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí podpisujúci svoj podpis spolu s dodatkom označujúcim prokúru.
od 2. 10. 2014 do 12. 6. 2020
Prokurista je oprávnený konať v mene Spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí podpisujúci svoj podpis spolu s dodatkom označujúcim prokúru.
od 23. 7. 2013 do 1. 10. 2014
Prokurista je oprávnený konať v mene Spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí podpisujúci svoj podpis spolu s dodatkom označujúcim prokúru.
Ďalšie právne skutočnosti
od 17. 12. 1990
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.1990.
od 5. 2. 1993
Dodatok č. 1 zo dňa 24.8.1992 k stanovám akciovej spoločnosti, ktorým boli prispôsobené stanovy úprava podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
od 2. 12. 1994
Notárska zápisnica N 75/94, Nz 71/94 zo dňa 22.7.1994.
od 2. 3. 2000
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.11.1999 pod č. N 259/99, Nz 253/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 23. 2. 2005
Notárska zápisnica N 94/2005, Nz 7196/2005, NCRls 7123/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 20. 1. 2007
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 56923/2006 - zmena stanov.
od 27. 3. 2007
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 24/2007, Nz 11203/2007 dňa 22.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, schválenie nového úplného znenia stanov.
od 31. 12. 2007
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 60/2007, Nz 40612/2007 zo dňa 11.10.2007 o schválení návrhu na zlúčenie so spoločnosťou DATALOCK NMV, s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 302 368, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 10912/R, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť DATALOCK a.s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2007, Nz 45127/2007 zo dňa 07.11.2007 stáva s účinnosťou k 31.12.2007 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK NMV, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 17. 1. 2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2007.
od 15. 4. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.3.2008.
od 7. 10. 2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.09.2008.
od 18. 4. 2009
Notárska zápisnica č. N 58/2008, Nz 62477/2008, NCRls 62009/2008 zo dňa 18.12.2008.
od 30. 6. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2009 o zlúčení so spoločnosťou DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení bola spísaná vo forme notárskej zápisnice N 20/2009, Nz 15234/2009, NCRls 15415/2009 notárkou Mgr. Viktóriou Kubovskou dňa 12.05.2009. Spoločnosť DATALOCK a.s. je s účinnosťou od 30.06.2009 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 1. 7. 2009
Notárska zápisnica N 24/2009, Nz 18304/2009, NCRls 18513/2009 zo dňa 2.6.2009. Zmena obchodného mena z DATALOCK a.s. na Asseco Solutions, a. s.
od 1. 8. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.07.2009 o zlúčení so spoločnosťou LCS Slovensko, s. r. o., so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO : 35 835 176, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26439/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Asseco Solutions, a. s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 34/2009, Nz 23312/2009 09.07.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti LCS Slovensko, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 5. 8. 2009
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.7.2009.
od 26. 3. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010.
od 21. 9. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2010.
od 22. 9. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.09.2011 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2011.
od 6. 12. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2011, Nz 41616/2011 zo dňa 31.10.2011. ozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2011.
od 1. 7. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 465/2012, Nz 20993/2012, NCRls 21436/2012 o zlúčení spoločnosti Asseco Solutions, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Data spol. s r.o., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 31 347 193 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 160/2012, Nz 21018/2012, NCRls 21480/2012.
od 12. 7. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 518/2012, Nz 23144/2012 zo dňa 27.06.2012. Rozšírenie premetu podnikania.
od 23. 3. 2013
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.02.2013.
od 23. 7. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2013, zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.06.2013 a dňa 28.06.2013.
od 3. 9. 2013
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.07.2013.
od 23. 10. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2013.
od 18. 12. 2013
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.11.2013. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.11.2013.
od 5. 3. 2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2014.
od 5. 4. 2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.03.2014.
od 2. 10. 2014
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.09.2014.
od 16. 1. 2015
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.12.2014.
od 16. 1. 2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2014.
od 28. 7. 2015
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.06.2015.
od 17. 11. 2016
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.11.2016
od 1. 6. 2017
Čestné vyhlásenie zo dňa 24.05.2017.
Základné imanie
od 15. 4. 2009
33 422,33 EUR
Rozsah splatenia: 33 422,33 EUR
od 5. 2. 1993 do 14. 4. 2009
1 007 000 Sk
od 2. 4. 1991 do 4. 2. 1993
900 000 Sk
od 17. 12. 1990 do 1. 4. 1991
350 000 Sk
Akcie
od 17. 4. 2009
Počet: 1007
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 15. 4. 2009 do 16. 4. 2009
Počet: 1007
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 20. 1. 2007 do 14. 4. 2009
Počet: 1007
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 2. 3. 2000 do 19. 1. 2007
Počet: 8
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 2. 3. 2000 do 19. 1. 2007
Počet: 1
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 91 000 Sk
od 2. 3. 2000 do 19. 1. 2007
Počet: 1
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 52 000 Sk
od 2. 3. 2000 do 19. 1. 2007
Počet: 1
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 63 000 Sk
od 2. 3. 2000 do 19. 1. 2007
Počet: 1
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 5. 2. 1993 do 1. 3. 2000
Počet: 1007
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
od 15. 6. 2022
Asseco Enterprise Solutions, a.s.
Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 56/A, PSČ 821 09
od 22. 9. 2011 do 6. 7. 2017
Asseco Central Europe, a.s.
Bratislava, Trenčianska 56/A, PSČ 821 09
od 7. 7. 2017 do 14. 6. 2022
Asseco Enterprise Solutions, a.s.
Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 56/A, PSČ 821 09
od 18. 4. 2009 do 21. 9. 2011
Asseco Slovakia, a.s.
Bratislava, Trenčianska 56/A, PSČ 821 09
Dozorná rada
od 23. 10. 2013
RNDr. Jozef Klein
Bratislava, Trstínska 51, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 24. 9. 2013
od 25. 4. 2023
Ing. Marek Wagner
Bratislava - mestská časť Petržalka, Švabinského 904/2, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 16. 1. 2023
od 15. 4. 2008 do 30. 6. 2009
Ing. Edita Angyalová
Bratislava, Segnerova 5, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 20. 3. 2008
od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2009
Ing. Edita Angyalová
Bratislava, Segnerova 5, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 20. 3. 2008 Skončenie funkcie: 2. 6. 2009
od 27. 3. 2007 do 5. 12. 2011
Ing. Eduard Bartko
Vranov nad Topľou, Sídlisko II 50/1218, PSČ 093 01
Vznik funkcie: 22. 3. 2007
od 6. 12. 2011 do 5. 12. 2011
Ing. Eduard Bartko
Vranov nad Topľou, Sídlisko II 50/1218, PSČ 093 01
Vznik funkcie: 22. 3. 2007 Skončenie funkcie: 1. 12. 2011
od 5. 3. 2014 do 8. 11. 2018
Aleksander Paweł Duch
00 - 071, ul. Krakowskie Przedmiescie 19/1
Vznik funkcie: 1. 3. 2014
od 9. 11. 2018 do 8. 11. 2018
Aleksander Paweł Duch
00 - 071, ul. Krakowskie Przedmiescie 19/1
Vznik funkcie: 1. 3. 2014 Skončenie funkcie: 30. 9. 2018
od 17. 4. 2007 do 14. 4. 2008
Jacek Duch
Waršava, Profesorska 3, PSČ 00-433
Vznik funkcie: 22. 3. 2007
od 15. 4. 2008 do 14. 4. 2008
Jacek Duch
Waršava, Profesorska 3, PSČ 00-433
Vznik funkcie: 22. 3. 2007 Skončenie funkcie: 20. 3. 2008
od 16. 1. 2015 do 11. 12. 2017
Ing. Ladislav Jelinek
Slovenská Ľupča, Hronská 11, PSČ 976 13
Vznik funkcie: 11. 12. 2014
od 12. 12. 2017 do 11. 12. 2017
Ing. Ladislav Jelinek
Slovenská Ľupča, Hronská 11, PSČ 976 13
Vznik funkcie: 11. 12. 2014 Skončenie funkcie: 11. 12. 2017
od 27. 3. 2007 do 22. 10. 2013
RNDr. Jozef Klein
Bratislava, Trstínska 51, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 22. 3. 2007
od 23. 10. 2013 do 22. 10. 2013
RNDr. Jozef Klein
Bratislava, Trstínska 51, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 22. 3. 2007 Skončenie funkcie: 23. 9. 2013
od 27. 3. 2007 do 22. 10. 2013
Ing. Andrej Košári
Bratislava, Pri Vinohradoch 23/E, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 22. 3. 2007
od 23. 10. 2013 do 22. 10. 2013
Ing. Andrej Košári
Bratislava, Pri Vinohradoch 23/E, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 22. 3. 2007 Skončenie funkcie: 23. 9. 2013
od 23. 10. 2013 do 6. 3. 2020
Ing. Andrej Košári
Bratislava, Pri Vinohradoch 23/E, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 24. 9. 2013
od 7. 3. 2020 do 6. 3. 2020
Ing. Andrej Košári
Bratislava, Pri Vinohradoch 23/E, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 24. 9. 2013 Skončenie funkcie: 31. 12. 2019
od 5. 2. 1993 do 1. 12. 1994
Ing. Ján Kudláč
Bratislava, nám. 1.mája 3
od 23. 7. 2013 do 4. 3. 2014
Ing. Peter Lang
Bratislava - Devínska Nová Ves, Jasencová 6675/14, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 1. 7. 2013
od 5. 3. 2014 do 4. 3. 2014
Ing. Peter Lang
Bratislava - Devínska Nová Ves, Jasencová 6675/14, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 1. 7. 2013 Skončenie funkcie: 28. 2. 2014
od 20. 1. 2007 do 26. 3. 2007
Ing. Lívia Langová
Bratislava, Jasencová 14, PSČ 841 07
od 27. 3. 2007 do 26. 3. 2007
Ing. Lívia Langová
Bratislava, Jasencová 14, PSČ 841 07
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 3. 2007
od 5. 2. 1993 do 19. 1. 2007
Ing. Lívia Langová
Bratislava, Marečka 3
od 7. 3. 2020 do 12. 6. 2020
Piotr Jerzy Masłowski
20 - 783, Józefa Piechoty 4
Vznik funkcie: 1. 1. 2020
od 13. 6. 2020 do 12. 6. 2020
Piotr Jerzy Masłowski
20 - 783, Józefa Piechoty 4
Vznik funkcie: 1. 1. 2020 Skončenie funkcie: 31. 5. 2020
od 6. 12. 2011 do 15. 1. 2015
Ing. Dušan Mušák
Žilina, Nám. Ľ. Fullu 10, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 1. 12. 2011
od 16. 1. 2015 do 15. 1. 2015
Ing. Dušan Mušák
Žilina, Nám. Ľ. Fullu 10, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 1. 12. 2011 Skončenie funkcie: 10. 12. 2014
od 5. 8. 2009 do 20. 9. 2010
Ing. Ivan Országh
Bratislava, Hornádska 30, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 2. 6. 2009
od 21. 9. 2010 do 20. 9. 2010
Ing. Ivan Országh
Bratislava, Hornádska 30, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 2. 6. 2009 Skončenie funkcie: 7. 9. 2010
od 1. 7. 2009 do 4. 8. 2009
Ing. Ivan Orzságh
Bratislava, Hornádska 30, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 2. 6. 2009
od 21. 9. 2010 do 22. 7. 2013
Ing. Tomáš Osuský
Bratislava, Pod záhradami 3201/64A, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 8. 9. 2010
od 23. 7. 2013 do 22. 7. 2013
Ing. Tomáš Osuský
Bratislava, Pod záhradami 3201/64A, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 8. 9. 2010 Skončenie funkcie: 1. 7. 2013
od 26. 3. 2010 do 20. 9. 2010
Rastislav Pitko
Spišská Nová Ves, Jašíkova 6, PSČ 052 01
Vznik funkcie: 20. 2. 2010
od 21. 9. 2010 do 20. 9. 2010
Rastislav Pitko
Spišská Nová Ves, Jašíkova 6, PSČ 052 01
Vznik funkcie: 20. 2. 2010 Skončenie funkcie: 7. 9. 2010
od 1. 7. 2009 do 25. 3. 2010
Jan Přerovský
Dobřejovice, Horní 243, PSČ 251 01
Vznik funkcie: 2. 6. 2009
od 26. 3. 2010 do 25. 3. 2010
Jan Přerovský
Dobřejovice, Horní 243, PSČ 251 01
Vznik funkcie: 2. 6. 2009 Skončenie funkcie: 20. 2. 2010
od 5. 2. 1993 do 1. 12. 1994
Ing. Vladimír Račanský
Bratislava, Nezábudkova 24
od 2. 12. 1994 do 30. 6. 2009
Ing. František Rada
Bratislava, Račianska 95
od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2009
Ing. František Rada
Bratislava, Račianska 95
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 2. 6. 2009
od 2. 12. 1994 do 26. 3. 2007
Katarína Radová
Bratislava, Račianska 95
od 27. 3. 2007 do 26. 3. 2007
Katarína Radová
Bratislava, Račianska 95
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 3. 2007
od 12. 12. 2017 do 6. 3. 2020
Bc. Peter Šutka
Rovinka, Narcisova 1631/26B, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 12. 12. 2017
od 7. 3. 2020 do 6. 3. 2020
Bc. Peter Šutka
Rovinka, Narcisova 1631/26B, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 12. 12. 2017 Skončenie funkcie: 19. 12. 2019
od 16. 6. 2016 do 6. 3. 2020
Ing. Branislav Tkáčik
Bratislava - mestská časť Ružinov, Košická 17180/49, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 24. 9. 2013
od 7. 3. 2020 do 6. 3. 2020
Ing. Branislav Tkáčik
Bratislava - mestská časť Ružinov, Košická 17180/49, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 24. 9. 2013 Skončenie funkcie: 31. 12. 2019
od 21. 9. 2010 do 22. 10. 2013
Ing. Branislav Tkáčik
Dunajská Lužná, Nová 4, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 8. 9. 2010
od 23. 10. 2013 do 22. 10. 2013
Ing. Branislav Tkáčik
Dunajská Lužná, Nová 4, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 8. 9. 2010 Skončenie funkcie: 23. 9. 2013
od 23. 10. 2013 do 15. 6. 2016
Ing. Branislav Tkáčik
Dunajská Lužná, Nová 4, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 24. 9. 2013
od 25. 4. 2023 do 24. 4. 2023
Mgr. Miroslav Kolenička
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bzovícka 12, PSČ 851 07
Vznik funkcie: 16. 1. 2020 Skončenie funkcie: 15. 1. 2023
od 7. 3. 2020 do 24. 4. 2023
Mgr. Miroslav Kolenička
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bzovícka 12, PSČ 851 07
Vznik funkcie: 16. 1. 2020
od 15. 6. 2022
Marcelina Dorota Hawryluk
02 - 672, Domaniewska 35A/31
Vznik funkcie: 1. 6. 2020
od 15. 6. 2022
Rafal Marek Kozlowski
02 - 528, Rakowiecka str. 47/30
Vznik funkcie: 1. 6. 2020
od 13. 6. 2020 do 12. 6. 2020
Wojciech Juliusz Barczentewicz
20 - 710, Julii 21
Vznik funkcie: 1. 1. 2020 Skončenie funkcie: 31. 5. 2020
od 7. 3. 2020 do 12. 6. 2020
Wojciech Juliusz Barczentewicz
20 - 710, Julii 21
Vznik funkcie: 1. 1. 2020
od 13. 6. 2020 do 14. 6. 2022
Marcelina Dorota Hawryluk
02 - 672, Domaniewska 35A/31
Vznik funkcie: 1. 6. 2020
od 13. 6. 2020 do 14. 6. 2022
Rafal Marek Kozlowski
02 - 528, Rakowiecka str. 47/30
Vznik funkcie: 1. 6. 2020
od 9. 11. 2018 do 6. 3. 2020
Miroslaw Leniart
Rzeszow, Staroniwska street 206a/2, PSČ 35-101
Vznik funkcie: 1. 10. 2018
od 7. 3. 2020 do 6. 3. 2020
Miroslaw Leniart
Rzeszow, Staroniwska street 206a/2, PSČ 35-101
Vznik funkcie: 1. 10. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2019
od 7. 3. 2020 do 12. 6. 2020
Marius Paweł Lizon
20 - 050, Szerokie 3E
Vznik funkcie: 1. 1. 2020
od 13. 6. 2020 do 12. 6. 2020
Marius Paweł Lizon
20 - 050, Szerokie 3E
Vznik funkcie: 1. 1. 2020 Skončenie funkcie: 31. 5. 2020
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 31. 12. 2007 do 12. 1. 2010
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
od 13. 1. 2010
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 7. 2012
Data spol. s r.o.
Bratislava, Bárdošova 2, PSČ 831 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO