Družstvo podielnikov Devín, IČO: 00190802 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Družstvo podielnikov Devín Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00190802. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00190802 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 3. 1982
Názov
od 30. 7. 1993

Družstvo podielnikov Devín

od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993

Poľnohospodárske družstvo Devín

Adresa sídla
od 15. 7. 2016
Bratislava - Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov 300/A, PSČ 84353
od 24. 5. 2013 do 14. 7. 2016
Bratislava - Záhorská Bystrica, PSČ 84353
od 1. 3. 1982 do 23. 5. 2013
Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO
od 1. 3. 1982

00190802

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
5/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 30. 7. 1993
poľnohospodárska výroba
od 30. 7. 1993
nákup a predaj náhradných dielov a súčiastok na traktory a autobusy
od 30. 7. 1993
zemné práce vykonávané ťažkými mechanizmami /bez dopravy/
od 30. 7. 1993
výroba a opravy poľnohospodárksych strojov
od 30. 7. 1993
parkové úpravy
od 30. 7. 1993
knihviazačstvo
od 30. 7. 1993
kovoobrábanie
od 30. 7. 1993
murárstvo
od 30. 7. 1993
obkladačské práce
od 30. 7. 1993
nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov
od 30. 7. 1993
výroba mäsa a mäsových výrobkov
od 25. 5. 1998
nákladná cestná doprava
od 25. 5. 1998
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
od 24. 5. 2013
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 24. 5. 2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 24. 5. 2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 24. 5. 2013
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 24. 5. 2013
prenájom hnuteľných vecí
od 24. 5. 2013
prieskum trhu a verejnej mienky
od 24. 5. 2013
reklamné a marketingové služby
od 24. 5. 2013
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 24. 5. 2013
skladovanie
od 24. 5. 2013
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
od 30. 7. 1993 do 24. 5. 1998
verejná cestná nákladná doprava
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
výroba-nákup a predaj poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych výrobkov
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
výroba-nákup a predaj potravinárskych výrobkov
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
hlavná a pomocná stavebná výroba
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
doprava pre cudzích do 25.6.1991
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
práce ťažkými mechanizmami
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
opravárenská činnosť a zámočnícke práce
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
poskytovanie prác a služieb
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
parkové úpravy
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
knihviazačstvo
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
zahranično-obchodná činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 26. 1. 2022
V mene družstva koná navonok predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Ak sa na právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
od 15. 7. 2016 do 25. 1. 2022
Za družstvo koná navonok voči tretím osobám predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva.
od 24. 6. 2014 do 14. 7. 2016
Za družstvo koná navonok voči tretím osobám ktorýkoľvek člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 17. 11. 2012 do 23. 6. 2014
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstavenstva a člena predstavenstva.
od 15. 3. 2006 do 16. 11. 2012
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo riaditeľ družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstavenstva a riaditeľa.
od 25. 5. 1998 do 14. 3. 2006
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisové právo na uzatváranie zmlúv má i riaditeľ družstva, ako štatutárny zástupca DP Devín. K podpisu riaditeľa je potrebný podpis jedného člena predstavenstva.
od 30. 7. 1993 do 24. 5. 1998
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpisaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 1. 3. 1982 do 29. 7. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 3. 1982
Družstvo vzniklo na spoločnej zlučovacej členskej schôdzi dňa 13.11.1981zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: JRD v Bratislave-Karlová Ves-Devín a JRD Devín v Bratislave-Záhorskej Bystrici, bolo zvolené prestavenstvo a prijaté stanovy. Obvodný národný výbor Bratislava IV., odbor poľnohospodárstva pod č. MH-68/82-Ku zo dňa 15.1.1982 podľa § 99 ods. 2 zák.č. 122/75 Zb. schválil vznik družstva. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 1.3.1982/§ 1 Zák.č. 72/70 Zb. Stanovy družstva: Členská schôdza družstva dňa 31.3.1989 schválila stanovy prijaté podľa Zák.č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy družstva: Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 15.3.1990 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1413
od 30. 7. 1993
Členská schôdza schválila dňa 20.12.1992 transformačný projekt družstva v súlade s ust. Z.č. 42/92 Zb. Členská schôdza schválila dňa 8.1.1993 prispôsobenie stanov družstva Z.č. 513/91 Zb. v súlade s ust. § 765 ods. 2 a §§ 221-260 cit. zákona. Stary spis: Dr 1413
od 9. 5. 1997
Zhromaždenie delegátov na svojom zasadnutí dňa 21.02.1997 schválilo doplnenie stanov PD Devín. Stary spis: Dr 1413
od 25. 5. 1998
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 27.2.1998, na ktorom boli schválené zmeny a doplnky stanov v čl. 2, čl. 7 ods. 1, čl. 18 ods. 4, čl. 23 ods. 5.
od 10. 7. 2000
Zníženie zapisovaného základného imania a zmena stanov schválená na náhradnej členskej schôdzi konanej dňa 17.3.2000.
od 16. 8. 2000
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 17.3.2000, na ktorej boli schválené zmeny a doplnky stanov v článku 7 bod 1, v článku 18 ods. 4, 5, 6.
od 14. 5. 2001
Zníženie zapisovaného základného imania a zmena stanov schválené na výročnej členskej schôdzi dňa 27.2.2001. Uznesenie predstavenstva č. 56/2000-P zo dňa 12.12.2000.
od 22. 10. 2002
Zápisnice z náhradnej výročnej členskej schôdze konanej dňa 15.3.2002.
od 19. 1. 2005
Zápisnica členskej schôdze - 4.4.2003
od 15. 3. 2006
Zápisnica a dodatok č. 1 k zápisnici z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 17.2.2006. Zápisnica č. 3 z rokovania predstavenstva zo dňa 17.2.2006. Zápisnica z rokovania kontrolnej komisie zo dňa 17.2.2006.
od 4. 4. 2008
Zápisnica z členskej schôze zo dňa 28.02.2008 - zníženie zapisovaného základného imania.
od 12. 5. 2010
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 24.03.2010.
od 9. 7. 2011
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.3.2011.
od 20. 6. 2012
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 25.4.2012
od 17. 11. 2012
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze družstva zo dňa 29.10.2012.
od 17. 11. 2012
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.10.2012.
od 24. 5. 2013
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze družstva zo dňa 29.04.2013.
od 24. 6. 2014
Zápisnica zo zasadnutie členskej schôdze zo dňa 09.06.2014.
od 15. 7. 2016
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.05.2016
Základné imanie
od 24. 5. 2013
100 000 EUR
od 20. 6. 2012 do 23. 5. 2013
113 523,202638 EUR
od 9. 7. 2011 do 19. 6. 2012
119 498,10804 EUR
od 12. 5. 2010 do 8. 7. 2011
122 153,621552 EUR
od 11. 7. 2009 do 11. 5. 2010
137 422,824139 EUR
od 4. 4. 2008 do 10. 7. 2009
4 140 000 Sk
od 15. 3. 2006 do 3. 4. 2008
4 692 000 Sk
od 19. 1. 2005 do 14. 3. 2006
7 812 000 Sk
od 22. 10. 2002 do 18. 1. 2005
8 172 000 Sk
od 14. 5. 2001 do 21. 10. 2002
8 692 000 Sk
od 10. 7. 2000 do 13. 5. 2001
9 852 000 Sk
od 25. 5. 1998 do 9. 7. 2000
10 712 000 Sk
od 30. 7. 1993 do 24. 5. 1998
11 100 000 Sk
Základný členský vklad
od 11. 7. 2009
663,878378 EUR
od 30. 7. 1993 do 10. 7. 2009
20 000 Sk
Kontrolná komisia
od 26. 1. 2022
Ing. Jozef Špirko
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Na Holom vrchu 8919/10, PSČ 841 06
od 26. 1. 2022
Mgr. Jana Pecsérke Kubranská
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Brižitská 64, PSČ 841 02
od 26. 1. 2022
Ing. Jaroslav Trojčík
Strečno, Záhradná 762/3, PSČ 013 24
od 15. 3. 2006 do 16. 11. 2012
Ján Adam
Bratislava, Samova 6, PSČ 841 07
od 17. 11. 2012 do 16. 11. 2012
Ján Adam
Bratislava, Samova 6, PSČ 841 07
od 15. 3. 2006 do 16. 11. 2012
Dorota Hederová
Bratislava, Tešedíková 42, PSČ 841 06
od 17. 11. 2012 do 16. 11. 2012
Dorota Hederová
Bratislava, Tešedíková 42, PSČ 841 06
od 15. 7. 2016 do 24. 7. 2017
Mgr. Barnabáš Kováč
Zlatná na Ostrove, Veľký Lél 821, PSČ 946 12
od 25. 7. 2017 do 24. 7. 2017
Mgr. Barnabáš Kováč
Zlatná na Ostrove, Veľký Lél 821, PSČ 946 12
od 17. 11. 2012 do 14. 7. 2016
Jana Pécserke Kubranská
Považská Bystrica, Stred 50/31-2, PSČ 017 01
od 15. 7. 2016 do 14. 7. 2016
Jana Pécserke Kubranská
Považská Bystrica, Stred 50/31-2, PSČ 017 01
od 25. 7. 2017 do 22. 8. 2017
Jana Slezáková
Stupava, Budovateľská 1, PSČ 900 31
od 9. 7. 2011 do 16. 11. 2012
Jana Slezáková
Stupava, Budovateľská 964, PSČ 900 31
od 17. 11. 2012 do 16. 11. 2012
Jana Slezáková
Stupava, Budovateľská 964, PSČ 900 31
od 17. 11. 2012 do 14. 7. 2016
Jana Slezáková
Stupava, Budovateľská 964, PSČ 900 31
od 15. 7. 2016 do 14. 7. 2016
Jana Slezáková
Stupava, Budovateľská 964, PSČ 900 31
od 17. 11. 2012 do 14. 7. 2016
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 15. 7. 2016 do 14. 7. 2016
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 15. 7. 2016 do 24. 7. 2017
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 25. 7. 2017 do 24. 7. 2017
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 25. 7. 2017 do 26. 5. 2020
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 15. 3. 2006 do 16. 11. 2012
Irena Žužičová
Bratislava, Devínske Jazero 17, PSČ 841 07
od 17. 11. 2012 do 16. 11. 2012
Irena Žužičová
Bratislava, Devínske Jazero 17, PSČ 841 07
od 26. 1. 2022 do 25. 1. 2022
Jana Slezáková
Stupava, Budovateľská 1, PSČ 900 31
od 15. 7. 2016 do 25. 1. 2022
Jana Slezáková
Stupava, Budovateľská 1, PSČ 900 31
od 26. 1. 2022 do 25. 1. 2022
Ing. Martin Jančích, Ph.D.
Partizánske, Veľká Okružná 1106/83, PSČ 958 01
od 25. 7. 2017 do 25. 1. 2022
Ing. Martin Jančích, Ph.D.
Partizánske, Veľká Okružná 1106/83, PSČ 958 01
od 26. 1. 2022 do 25. 1. 2022
Ing. Jozef Špirko
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Na Holom vrchu 8919/10, PSČ 841 06
od 27. 5. 2020 do 25. 1. 2022
Ing. Jozef Špirko
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Na Holom vrchu 8919/10, PSČ 841 06
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.