ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, IČO: 00190616 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00190616. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00190616 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1973
Názov
od 20. 1. 1994

ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo

od 1. 1. 1973 do 19. 1. 1994

Poľnohospodárske družstvo Úsvit pri Dunaji

Adresa sídla
od 24. 5. 2018
Dunajská Lužná, Podnikateľská 758, PSČ 90042
od 5. 5. 2006 do 23. 5. 2018
Dunajská Lužná, Košariská 192/42, PSČ 90042
od 1. 1. 1973 do 4. 5. 2006
Dunajská Lužná, PSČ 90042
IČO
od 1. 1. 1973

00190616

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
228/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 18. 5. 2004
podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
od 18. 5. 2004
nákladná cestná doprava
od 18. 5. 2004
opravy strojov
od 18. 5. 2004
prevádzkovanie závlah
od 18. 5. 2004
výroba a následný predaj osív a sadív
od 12. 8. 2005
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 12. 8. 2005
miešanie krmív - výroba a predaj
od 1. 1. 1973 do 19. 1. 1994
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 1. 1. 1973 do 19. 1. 1994
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
od 1. 1. 1973 do 19. 1. 1994
iná hospodárska a obchodná činnosť, ako je drevovýroba,, kovovýroba, stavebno-montážne práce, čalúnické práce, obchodná činnosť, závodné a verejné stravovanie, zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, poskytovanie služieb obyvateľstvu
od 20. 1. 1994 do 17. 5. 2004
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
od 20. 1. 1994 do 17. 5. 2004
dopravná činnosť
od 20. 1. 1994 do 17. 5. 2004
závodné a verejné stravovanie
od 20. 1. 1994 do 17. 5. 2004
opravárenské služby
od 21. 3. 1997 do 17. 5. 2004
výroba a následný predaj osív a sadív
Konanie menom spoločnosti
od 19. 10. 2019
Za predstavenstvo navonok koná predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, ktoré robí predstavenstvo a kde je predpísaná písomná forma, podpisujú súčasne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva alebo ďalší člen predstavenstva.
od 24. 5. 2018 do 18. 10. 2019
Za predstavenstvo navonok koná predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, ktoré robí predstavenstvo a kde je predpísaná písomná forma, podpisujú súčasne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva alebo ďalší člen predstavenstva.
od 19. 3. 2015 do 23. 5. 2018
Ak stanovy neučujú inak, koná za predstavenstvo navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, ktoré robí predstavenstvo a kde je predpísaná písomná forma, podpisujú súčasne predseda a podpredseda alebo ďalší člen predstavenstva.
od 11. 5. 2012 do 18. 3. 2015
Ak stanovy neučujú inak, koná za predstavenstvo navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, ktoré robí predstavenstvo a kde je predpísaná písomná forma, podpisujú súčasne predseda a podpredseda alebo ďalší člen predstavenstva.
od 20. 1. 1994 do 10. 5. 2012
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch kde je predpísaná forma podpisu aj ďalší jeden člen predstavenstva.
od 1. 1. 1973 do 19. 1. 1994
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 1. 1994
Družstvo pretransformované v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Dňa 23.1.1993 prijaté stanovy družstva v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Dr 294 Stary spis: Dr 2267
od 31. 8. 1995
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 18.decembra 1972 zlúčením JRD: Alžbetin Dvor, Hanuliakovo, Kalinkovo, Milo- slavov, Rovinka a Úsvit v Nových Košariskách; bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy Rada ONV Bratislava-vidiek uznesením č. 270/R-72 schválila vznik družstva a jeho sta- novy. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do pod- nikového registra je: 11.1.1973 /§ 1 zák.č. 72/70 Zb./. Stanovy: Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 10. a 11. apríla 1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 294 Stary spis: Dr 2267 Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom, členským vkladom až do jeho výšky. Pokiaľ je strata menšia než suma členských podielov a vkladov ručia členovia rovnakým podielom /%/ súčtu ich členského podielu alebo vkladu. Člen, ktorý nemá členský podiel ani členský vklad ručí za stratu družstva do výšky 3 mesačného platu. Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 10.03.1995. Stary spis: Dr 294 Stary spis: Dr 2267
od 21. 3. 1997
Členská schôdza družstva dňa 8.3.1997 rozhodla o rozšírení predmetu činnosti. Stary spis: Dr 2267
od 22. 5. 2000
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 17.3.2000.
od 30. 7. 2001
Zmena stanov schválená členskou schôdzou zo dňa 11.3.1999.
od 18. 5. 2004
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 7.3.2003. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 5.3.2004.
od 1. 5. 2007
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 09.03.2007.
od 3. 9. 2008
Zápisnica z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 14.3.2008.
od 24. 6. 2009
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 20.03.2009.
od 23. 4. 2010
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 19.03.2010.
od 11. 5. 2012
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 23.03.2012.
od 19. 5. 2016
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 19.03.2016
od 27. 4. 2017
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 21.03.2017.
od 24. 5. 2018
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 24.03.2018.
od 1. 1. 1973 do 30. 8. 1995
Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom, členským vkladom až do jeho výšky. Pokiaľ je strata menšia než suma členských podielov a vkladov ručia členovia rovnakým podielom /%/ súčtu ich členského podielu alebo vkladu. Člen, ktorý nemá členský podiel ani členský vklad ručí za stratu družstva do výšky 3 mesačného platu. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 18.decembra 1972 zlúčením JRD: Alžbetin Dvor, Hanuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka a Úsvit v Nových Košariskách; bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy Rada ONV Bratislava-vidiek uznesením č. 270/R-72 schválila vznik družstva a jeho stanovy. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 11.1.1973 /§ 1 zák.č. 72/70 Zb./. Stanovy: Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 10. a 11. apríla 1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 294 Stary spis: Dr 2267
Základné imanie
od 1. 5. 2021
39 424 EUR
od 11. 5. 2012 do 30. 4. 2021
200 000 EUR
od 23. 4. 2010 do 10. 5. 2012
324 648 EUR
od 24. 6. 2009 do 22. 4. 2010
985 860 EUR
od 30. 7. 2001 do 23. 6. 2009
29 700 000 Sk
od 20. 1. 1994 do 29. 7. 2001
128 613 144 Sk
Základný členský vklad
od 13. 5. 2021
896 EUR
od 13. 5. 2021
1 800 EUR
od 20. 1. 1994 do 23. 6. 2009
30 000 Sk
od 24. 6. 2009 do 30. 4. 2021
996 EUR
od 1. 5. 2021 do 12. 5. 2021
996 EUR
od 1. 5. 2021 do 12. 5. 2021
2 000 EUR
Kontrolná komisia
od 13. 4. 2022
Zuzana Solařová
Dunajská Lužná, Hlavná 223/29, PSČ 900 42
od 13. 4. 2022
Vladimír Kytaš
Dunajská Lužná, Lipnická 311, PSČ 900 42
od 13. 4. 2022
Gabriela Szeifová
Šamorín, Mestský Majer 996/2, PSČ 931 01
od 1. 5. 2007 do 10. 5. 2012
Jarmila Grňová
Bratislava, Trnavská 13, PSČ 831 04
od 11. 5. 2012 do 10. 5. 2012
Jarmila Grňová
Bratislava, Trnavská 13, PSČ 831 04
od 11. 5. 2012 do 18. 5. 2016
Angela Jašurová
Dunajská Lužná, Lipnická 348/129, PSČ 900 42
od 19. 5. 2016 do 18. 5. 2016
Angela Jašurová
Dunajská Lužná, Lipnická 348/129, PSČ 900 42
od 1. 5. 2007 do 10. 5. 2012
Ján Jurík
Rovinka, Rovinka 130, PSČ 900 41
od 11. 5. 2012 do 10. 5. 2012
Ján Jurík
Rovinka, Rovinka 130, PSČ 900 41
od 3. 9. 2008 do 10. 5. 2012
Vladimír Kytaš
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 331, PSČ 900 42
od 11. 5. 2012 do 10. 5. 2012
Vladimír Kytaš
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 331, PSČ 900 42
od 18. 5. 2004 do 30. 4. 2007
Roman Mihaliak
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 446, PSČ 900 42
od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2007
Roman Mihaliak
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 446, PSČ 900 42
od 18. 5. 2004 do 11. 8. 2005
Eva Olajcová
Hamuliakovo, Hamuliakovo 129, PSČ 900 43
od 12. 8. 2005 do 11. 8. 2005
Eva Olajcová
Hamuliakovo, Hamuliakovo 129, PSČ 900 43
od 12. 8. 2005 do 30. 4. 2007
Ján Palanský
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 248, PSČ 900 42
od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2007
Ján Palanský
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 248, PSČ 900 42
od 18. 5. 2004 do 30. 4. 2007
Štefan Paulík
Miloslavov, Miloslavov 23, PSČ 900 42
od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2007
Štefan Paulík
Miloslavov, Miloslavov 23, PSČ 900 42
od 18. 5. 2004 do 30. 4. 2007
Karol Paulovič
Šamorín, Ul. Mária 8, PSČ 903 01
od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2007
Karol Paulovič
Šamorín, Ul. Mária 8, PSČ 903 01
od 18. 5. 2004 do 30. 4. 2007
Ján Plačko
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 166, PSČ 900 42
od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2007
Ján Plačko
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 166, PSČ 900 42
od 18. 5. 2004 do 30. 4. 2007
Milan Pomichal
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 705, PSČ 900 42
od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2007
Milan Pomichal
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 705, PSČ 900 42
od 19. 5. 2016 do 26. 4. 2017
Zuzana Solařová
Dunajská Lužná, Hlavná 223/29, PSČ 900 42
od 27. 4. 2017 do 26. 4. 2017
Zuzana Solařová
Dunajská Lužná, Hlavná 223/29, PSČ 900 42
od 11. 5. 2012 do 26. 4. 2017
Tomáš Szücs
Hamuliakovo, Hamuliakovo 56, PSČ 900 43
od 27. 4. 2017 do 26. 4. 2017
Tomáš Szücs
Hamuliakovo, Hamuliakovo 56, PSČ 900 43
od 11. 5. 2012 do 26. 4. 2017
František Šebestyén
Kalinkovo, Kalinkovo 59, PSČ 900 43
od 27. 4. 2017 do 26. 4. 2017
František Šebestyén
Kalinkovo, Kalinkovo 59, PSČ 900 43
od 1. 5. 2007 do 2. 9. 2008
Marcela Tabačeková
Rovinka, Rovinka 140, PSČ 900 41
od 3. 9. 2008 do 2. 9. 2008
Marcela Tabačeková
Rovinka, Rovinka 140, PSČ 900 41
od 18. 5. 2004 do 30. 4. 2007
Mária Zwingerová
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 700, PSČ 900 42
od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2007
Mária Zwingerová
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 700, PSČ 900 42
od 13. 4. 2022 do 12. 4. 2022
Zuzana Solařová
Dunajská Lužná, Hlavná 223/29, PSČ 900 42
od 27. 4. 2017 do 12. 4. 2022
Zuzana Solařová
Dunajská Lužná, Hlavná 223/29, PSČ 900 42
od 13. 4. 2022 do 12. 4. 2022
Vladimír Kytaš
Dunajská Lužná, Lipnická 311, PSČ 900 42
od 27. 4. 2017 do 12. 4. 2022
Vladimír Kytaš
Dunajská Lužná, Lipnická 311, PSČ 900 42
od 13. 4. 2022 do 12. 4. 2022
Gabriela Szeifová
Kalinkovo, Kalinkovo 13, PSČ 900 43
od 27. 4. 2017 do 12. 4. 2022
Gabriela Szeifová
Kalinkovo, Kalinkovo 13, PSČ 900 43
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.