Podielnicke družstvo DUNAJ, IČO: 00190667 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Podielnicke družstvo DUNAJ Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00190667. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00190667 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1976
Názov
od 10. 5. 2006

Podielnicke družstvo DUNAJ

od 1. 1. 1976 do 9. 5. 2006

Poľnohospodárske družstvo DUNAJ

Adresa sídla
od 10. 5. 2006
Bratislava - Rusovce, Vývojová 852, PSČ 85110
od 3. 6. 1993 do 9. 5. 2006
Bratislava - Rusovce, Kovácsova 484, PSČ 85110
od 1. 1. 1976 do 2. 6. 1993
Bratislava - Rusovce, Kovácsova 484
IČO
od 1. 1. 1976

00190667

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
4/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 3. 6. 1993
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ich spracovania a ďalšieho predaja
od 3. 6. 1993
živnostenské podnikanie v odbore:
od 3. 6. 1993
kúpa a predaj spracovaných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
od 3. 6. 1993
kúpa a predaj poľnohospodárskej techniky a technológie
od 13. 9. 2006
prenájom strojov a zariadení
od 13. 9. 2006
marketing a prieskum trhu
od 31. 7. 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 31. 7. 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 31. 7. 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od 31. 7. 2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 31. 7. 2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 11. 11. 2011
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 11. 11. 2011
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
od 11. 11. 2011
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 11. 10. 2012
prenájom hnuteľných vecí
od 11. 6. 2014
kúpa a predaj nehnuteľností
od 31. 7. 2010 do 10. 10. 2012
prípravné práce k realizácii stavby
od 13. 9. 2006 do 10. 10. 2012
automatizované spracovanie dát
od 13. 9. 2006 do 10. 10. 2012
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
od 1. 1. 1976 do 2. 6. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 1. 1. 1976 do 2. 6. 1993
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
od 1. 1. 1976 do 2. 6. 1993
iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
od 1. 1. 1976 do 2. 6. 1993
zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
od 3. 6. 1993 do 15. 10. 2003
drevárska výroba
od 3. 6. 1993 do 15. 10. 2003
mäsiarstvo a údenárstvo
od 3. 6. 1993 do 10. 10. 2012
opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
od 3. 6. 1993 do 10. 10. 2012
murárstvo
od 3. 6. 1993 do 10. 10. 2012
verejná cestná nákladná doprava
Konanie menom spoločnosti
od 10. 5. 2006
Za predstavenstvo koná navonok jeho predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva, v poradí stanovenom Predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Ak však je pre právny úkon, ktorý robí Predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo podpredseda.
od 3. 6. 1993 do 9. 5. 2006
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je zákonom predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
od 1. 1. 1976 do 2. 6. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1976
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi zo dňa 24.11.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Bratislava-Čuňovo, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Obvodného národného výboru BratislavaIV. uznesením č.251 zo dňa 16.12.1975 schválila vznik družstva. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 1.1.1976 /§1 zák.č. 72/70 Zb./. Podľa rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č.10 973/1979-OR zo dňa 31.10.1979 s účinnosťou od 1.januára 1980 bola zrušená štátna hospodárska organizácia "Štátny majetok, národný podnik Bratislava-Petržalka". Majetok, práva a záväzky z pracovno-právnych vzťahov prešli tým istým dňom zozrušenej štátnej hospodárskej organizácie na Jednotné roľnícke družstvo Dunaj v Rusovciach, ktoré sa stáva právnym nástupcom zrušenej organizácie v celom rozsahu. Stanovy družstva v zmysle zákona č.162/1991 Z. o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté výročnou členskou schôdzou. Stary spis: Dr 1322
od 3. 6. 1993
Stanovy družstva prispôsobené ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka schválené na čl. schôdzi konanej formou čiastkových schôdzi v dňoch 12,13 a 15.1.1993 Stary spis: Dr 1322
od 4. 11. 1996
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 13.3.1996. Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 25.3.1996. Stary spis: Dr 1322
od 7. 5. 1997
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva č. 14/1996 zo dňa 19.12.1996. Stary spis: Dr 1322
od 11. 6. 1998
Záznam z čiastkovej výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.2.1998 a 27.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. V, VIII, XVI, XVIII, XIX a XXIV.
od 18. 5. 1999
Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou dňa 9.4.1999, priebeh ktorej bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 121/99.
od 16. 10. 2003
Notárska zápisnica č. Nz 658/02 zo dňa 18.10.2002 osvedčujúca priebeh členskej schôdze, na ktorej bola schválená zmena stanov družstva. Zápisnica volebnej komisie zo dňa 09.04.1999. Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 13.12.2001.
od 10. 5. 2006
Zápisnica z členskej schôdze družstva osvedčená do notárskej zápisnice č. N 101/2006, Nz 15301/2006, NCRls 15187/2006 zo dňa 21.04.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Poľnohospodárske družstvo DUNAJ na nové Podielnicke družstvo DUNAJ.
od 13. 9. 2006
Zápisnica z členskej schôdze družstva N 101/2006, Nz 15301/2006, NCRIs 15187/2006 zo dňa 21.4.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
od 31. 7. 2007
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.05.2007. Notárska zápisnica č. N 331/20007, Nz 24572/2007, NCRls 24442/2007 zo dňa 21.06.2007 osvedčujúca priebeh a výsledky členskej schôdze.
od 27. 11. 2007
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 21.11.2007.
od 11. 11. 2011
Notárska zápisnica N 251/2011, Nz 40309/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 24.10.2011 - rozšírenie predmetu činnosti
od 11. 10. 2012
Zápisnica z členskej schôdze družstva vo forme notárskej zápisnice č. N 460/2012, Nz 32602/2012, NCRls 33280/2012 zo dňa 13.09.2012.
od 11. 6. 2014
Zápisnica z členskej schôdze vo forme Notárskej zápisnice N 734/2014, Nz 20706/2014, NCRIs 21096/2014.
od 24. 6. 2015
Notárska zápisnica N 1490/2015, Nz 20315/2015, NCRls 20757/2015 zmluva o zlúčení zo dňa 11.06.2015.
Základné imanie
od 31. 7. 2010
383 460 EUR
od 28. 3. 2009 do 30. 7. 2010
383 389,762996 EUR
od 16. 10. 2003 do 27. 3. 2009
11 550 000 Sk
od 3. 6. 1993 do 15. 10. 2003
17 730 000 Sk
Základný členský vklad
od 31. 7. 2010
996 EUR
od 3. 6. 1993 do 27. 3. 2009
30 000 Sk
od 28. 3. 2009 do 30. 7. 2010
995,817567 EUR
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 24. 6. 2015
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 24. 6. 2015
Družstvo
Sereď, Trnavská cesta 950, PSČ 926 00
Kontrolná komisia
od 19. 9. 2020
Ing. Ingrida Cziráková
Matúškovo, Matúškovo 828, PSČ 925 01
od 19. 9. 2020
Terézia Szabová
Matúškovo, Matúškovo 105, PSČ 925 01
od 19. 9. 2020
JUDr. Matúš Meheš
Bratislava - mestská časť Ružinov, Seberíniho 3194/8, PSČ 821 03
od 31. 7. 2007 do 26. 11. 2007
Ing. Peter Frey
Bratislava - Rusovce, Vývojová 369, PSČ 851 10
od 27. 11. 2007 do 26. 11. 2007
Ing. Peter Frey
Bratislava - Rusovce, Vývojová 369, PSČ 851 10
od 31. 7. 2007 do 26. 11. 2007
Juraj Kudrík
Bratislava - Rusovce, Pohraničníkov 32/502, PSČ 851 10
od 27. 11. 2007 do 26. 11. 2007
Juraj Kudrík
Bratislava - Rusovce, Pohraničníkov 32/502, PSČ 851 10
od 16. 10. 2003 do 30. 7. 2007
JUDr. Jozef Maász
Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 29/53, PSČ 851 10
od 31. 7. 2007 do 30. 7. 2007
JUDr. Jozef Maász
Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 29/53, PSČ 851 10
od 16. 10. 2003 do 30. 7. 2007
Eva Ptáčková
Bratislava - Rusovce, Kovácsova 466, PSČ 851 10
od 31. 7. 2007 do 30. 7. 2007
Eva Ptáčková
Bratislava - Rusovce, Kovácsova 466, PSČ 851 10
od 16. 10. 2003 do 30. 7. 2007
Ľudovít Varga
Bratislava - Rusovce, Pohraničníkov 511, PSČ 851 10
od 31. 7. 2007 do 30. 7. 2007
Ľudovít Varga
Bratislava - Rusovce, Pohraničníkov 511, PSČ 851 10
od 31. 7. 2007 do 26. 11. 2007
Eva Verebová
Bratislava - Jarovce, Chotárna 17, PSČ 851 10
od 27. 11. 2007 do 26. 11. 2007
Eva Verebová
Bratislava - Jarovce, Chotárna 17, PSČ 851 10
od 16. 10. 2003 do 30. 7. 2007
Eva Verebová
Bratislava - Jarovce, Chotárna 17, PSČ 851 10
od 31. 7. 2007 do 30. 7. 2007
Eva Verebová
Bratislava - Jarovce, Chotárna 17, PSČ 851 10
od 16. 10. 2003 do 30. 7. 2007
Martin Wolf
Bratislava - Jarovce, Kôstková 18, PSČ 851 10
od 31. 7. 2007 do 30. 7. 2007
Martin Wolf
Bratislava - Jarovce, Kôstková 18, PSČ 851 10
od 19. 9. 2020 do 18. 9. 2020
Ing. Vendelín Adamča
Sereď, Cukrovarská 5, PSČ 926 01
od 19. 9. 2020 do 18. 9. 2020
Ing. Viera Trnkóciová
Šaľa, Čsl. Armády 1020/8, PSČ 927 01
od 27. 11. 2007 do 18. 9. 2020
Ing. Viera Trnkóciová
Šaľa, Čsl. Armády 1020/8, PSČ 927 01
od 19. 9. 2020 do 18. 9. 2020
JUDr. Matúš Meheš
Bratislava, Seberíniho 8, PSČ 821 03
od 27. 11. 2007 do 18. 9. 2020
JUDr. Matúš Meheš
Bratislava, Seberíniho 8, PSČ 821 03
od 27. 11. 2007 do 18. 9. 2020
Ing. Vendelín Adamča
Sereď, Cukrovarská 5, PSČ 926 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO