ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00153567 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik v likvidácii Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00153567. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00153567 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 7. 1989
Názov
od 12. 6. 1996 do 10. 9. 2021

ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik v likvidácii

od 30. 6. 1989 do 11. 6. 1996

ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik

Adresa sídla
od 7. 4. 1993 do 10. 9. 2021
Galanta, Šaľanská cesta 2, PSČ 92401
od 30. 6. 1989 do 6. 4. 1993
Bratislava, Rožňavská 1, PSČ 82363
IČO
od 30. 6. 1989

00153567

Deň výmazu
11. 9. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
42/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
drevárska výroba a druhovýroba, vrátane výroby nábytku z dreva a ostatných hmôt
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
výroba kovového nábytku
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
maloobchodný predaj nábytku a doplnkových potrieb, poskytovanie servisných služieb pri zariaďovaní bytov
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
výroba, dodávka a montáž nábytku a zariadenia pre interiéry, vrátane technickej dokumentácie
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
výroba výrobkov z gumy, plastov a ostatných hmôt
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
zber, výkup a úprava živočíšneho vlákna
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
strojárska a stavebná výroba
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
výroba kefárenských výrobkov
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
výroba tepelnej a elektrickej energie
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
prevádzka stredného odborného učilišťa nábytkárskeho a drevárskeho
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
analýza, projektovanie a programovanie ASR
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
overovanie meracej techniky
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
skúšanie nábytku a materiálov na jeho výrobu
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu brannej pohotovosti štátu
od 30. 6. 1989 do 29. 1. 1995
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho plánu
od 30. 1. 1995 do 10. 9. 2021
čalúnníctvo
od 30. 1. 1995 do 10. 9. 2021
výroba a predaj montovaného nábytku, nábytkových dielcov
od 30. 1. 1995 do 10. 9. 2021
výroba a predaj kefárskych výrobkov a štetcov
od 30. 1. 1995 do 10. 9. 2021
nákup, balenie a predaj poľnohospodárských produktov
od 30. 1. 1995 do 10. 9. 2021
nákup, predaj, sprostredkovanie predaja balených potravín, alko, nealko, v originálnom balení, rozličného tovaru
Konanie menom spoločnosti
od 30. 6. 1989 do 11. 6. 1996
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
Odštepný závod
od 12. 6. 1996 do 11. 10. 1998
Dátum vstupu do likvidácie: 13.5.1996
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Názov:
Odštepný závod Západoslovenské nábytkárske závody - závod 01; OZ, ZNZ 01 Bratislava
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Sídlo:
Bratislava, Rožňavská
Vedúci:
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Ing. Ľubomír Nemec
Bratislava, Lumumbova 18
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Názov:
Odštepný závod Západoslovenské nábytkárske závody - závod 02; OZ ZNZ 02 Galanta
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Sídlo:
Galanta, Kajalská cesta 2
Vedúci:
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Ing. Pavol Široký
Trnava
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Názov:
Odštepný závod Západoslovenské nábytkárske závody - závod 03; OZ ZNZ 03 Galanta
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Sídlo:
Galanta, ul.Hviezdoslavova 807/24
Vedúci:
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Ing. Jozef Lehotský
Zbehy
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Názov:
Odštepný závod Západoslovenské nábytkárske závody - závod 04; OZ ZNZ 04 Malacky
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Sídlo:
Malacky, ul.Nádražná 399
Vedúci:
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Ing. Peter Rigáň
Galanta, štvrť SNP č.997
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Názov:
Odštepný závod Západoslovenské nábytkárske závody - závod 05; OZ ZNZ Skalica
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Sídlo:
Skalica, Nádražná 1
Vedúci:
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Ján Riha
Holíč, Jednoradová 13/1009
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Názov:
Odštepný závod Západoslovenské nábytkárske závody - závod 06; OZ ZNZ 06 Lozorno
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Sídlo:
Lozorno, Lozorno 438
Vedúci:
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Ing. Konštantín Kubina
Pezinok, ul.kpt.Jaroša 11
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Názov:
Odštepný závod Západoslovenské nábytkárske závody - závod 07; OZ ZNZ 07 Jablonica
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Sídlo:
Jablonica, Nádražná 270
Vedúci:
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Ing. Aleš Radek
Smolenice
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Názov:
Odštepný závod Západoslovenské nábytkárske závody - závod 08 OZ; ZNZ 08 Trnava
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Sídlo:
Trnava, Nitrianska 4
Vedúci:
od 30. 6. 1989 do 11. 9. 1996
Pavol Bartek
Trnava, Gorkého 65
od 12. 6. 1996 do 10. 9. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za štátny podnik koná samostatne likvidátor.
Zakladateľ
od 30. 6. 1989 do 10. 9. 2021
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR
Kmeňové imanie
od 16. 3. 2010 do 10. 9. 2021
12 347 009,22791 EUR
od 7. 4. 1993 do 15. 3. 2010
371 966 000 Sk
od 21. 7. 1992 do 6. 4. 1993
371 966 000 Kčs
od 30. 6. 1989 do 20. 7. 1992
676 805 000 Kčs
Likvidácia
od 12. 6. 1996 do 11. 10. 1998
Dátum vstupu do likvidácie: 13.5.1996
Likvidátor:
od 28. 7. 1997 do 15. 8. 2002
Ing. Ľubomír Gombita
Bratislava, J. Poničana 7, PSČ 841 02
od 16. 8. 2002 do 14. 2. 2005
Ing. Štefan Klein
Bratislava, Janka Alexyho 7
od 15. 2. 2005 do 14. 2. 2005
Ing. Štefan Klein
Bratislava, Janka Alexyho 7
Skončenie funkcie: 15. 10. 2004
od 15. 2. 2005 do 10. 9. 2021
Ing. Ladislav Szabó
Bratislava, Žitavská 14, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 16. 10. 2004
od 12. 6. 1996 do 27. 7. 1997
Ing. Milan Zeleňák
Galanta, Sídlisko SNP č.968
od 12. 6. 1996 do 10. 9. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za štátny podnik koná samostatne likvidátor.
Ďalšie právne skutočnosti
od 30. 6. 1989 do 10. 9. 2021
Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 520/1101989 zo dňa 15. júna 1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Na základe § 11 Zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisova a Rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o schválení privatizačného projektu štátneho podniku ZNZ Bratislava č.161 zo dňa 1.4.1992. I. v y n í m a m dňom 30.4.1992 časť majetku š.p. ZNZ Bratislava v hodnote 326 988 000.-Kčs na základe schváleného privatizačného projektu č.161 zo dňa 25.3.1992 a II. p r e v á d z a m dňom 1.5.1992 uvedenú časť majetku š.p. ZNZ Bratislava zo š.p. Bratislava podľa privatizačného projektu s príslušným podielom aktív a pasív, právami a záväzkami, vymedzenými v privatizačnom projekte š.p. ZNZ Bratislava, na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Stary spis: Pš 149
od 30. 1. 1995 do 10. 9. 2021
Živnostenský list č.j. Žo 994/1993 zo dňa 24.06.1993 vydaný Obvodným úradom Galanta. Stary spis: Pš 149
od 12. 6. 1996 do 10. 9. 2021
Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č.69, 030/2762/900/96 zo dňa 13.mája 1996 zrušuje sa štátny podnik likvidáciou. Stary spis: Pš 149
od 28. 7. 1997 do 10. 9. 2021
Menovací dekrét Ministra hospodárstva SR zo dňa 09.06.1997 č. 2704/1997 - 030/1157/830.
od 12. 10. 1998 do 10. 9. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5K 65/98 zo dňa 19.06.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Západoslovenské nábytkárské závody, š.p. v likvidácii so sídlom Šalanská cesta č. 2, 924 01 Galanta, IČO: 00 153 567. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Soňa Vlhová, advokátka, Mýtna 2, P.O.BOX 141, 814 99 Bratislava.
od 27. 11. 2002 do 10. 9. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 5 K 65/98 zo dňa 28.10.2002 súd zrušil konkurz na úpadcu ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁBYTKÁRSKE ZÁVODY, štátny podnik v likvidácii so sídlom Šaľanská cesta 2, 924 01 Galanta, IČO: 00 153 567. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Soňu Vlhovú.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement